कोरोनाचा उद्रेक; टेस्टिंग लॅब संख्या वाढवून करण्यात आल्या १५१५

0
12

देशात आता कोरोनाचे 3,52,92,220 केसेस

22 ऑगस्ट ला कोरोनाचे नवीन 8,01,147 केसेस आले समोर

कोरोनाच्या टेस्टिंग लॅब वाढवून 1515 करण्यात आल्या

यामध्ये सरकारी लॅब ची संख्या 983