भारतात कोरोनाव्हायरस चे 3 दशलक्ष केसेस

0
8

भारतात कोरोनाव्हायरस चे 3 दशलक्ष केसेस

एकूण ३०,०५,२८१ प्रकरणे

मागील २४ तासात २९,५८० ने कोरोना व्हायरस च्या प्रकरणात वाढ झाली आहे

भारत कोरोना व्हायरस च्या प्रकरणांमध्ये ब्राजील आणि अमेरिकेच्या मागे आहे