… तर होऊ शकतो भारताचा मोठा पराक्रम

0
6
  • चंद्रावर सौम्य लँडिंग करण्याचं भारताचं मिशन
  • मिशन यशस्वी झाल्यास चंद्रावर सोम्य लँडिंग करणारा भारत ठरणार चौथा देश
  • आतापर्यंत चंद्रावर सौम्य लँडिंग करणारे देश खालीलप्रमाणे:
  • रशिया (सोव्हिएत संघ)
  • युनायटेड स्टेट्स
  • चीन

Leave a Reply