ईओएस -01उपग्रहासोबत आणखी 9 ग्राहक उपग्रहांचं प्रक्षेपण

0
14
  • पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह ईओएस -01 चं प्रक्षेपण
  • आणखी 9 ग्राहक उपग्रहांचं प्रक्षेपण
  • श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन स्पेस सेंटरमधून उपग्रहांचं प्रक्षेपण
  • ईओएस -01 हे एक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह असून कृषी, वनीकरण आणि आपत्ती व्यवस्थापन समर्थनाच्या अनुप्रयोगांसाठी आहे