केंद्र शासनाने E पास केला रदद्

0
14

केंद्र शासनाने E पास केला रदद्

भारतात आता विना E पास कुठेही प्रवास शक्य

प्रत्येक जिल्ह्याच्या किंवा राज्याच्या प्रवेशापूर्वी फक्त शरीराचे तापमान तपासणार