“चीनने जी नवी खेळी केली आहे ती भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते”

0
8
  • “मोदी सरकार झोपेत असताना चीनच्या कुरापती सुरु झाल्या आहेत”
  • “मी आजवर अनेकदा चीनकडून येणाऱ्या संभाव्य धोक्यांची कल्पना या सरकारला दिली आहे”
  • “मात्र मोदी सरकार झोपेत आहे”
  • “चीनने जी नवी खेळी केली आहे ती भारतासाठी धोकादायक ठरू शकते”